//Belangrijke wijzigingen 2017
Belangrijke wijzigingen 2017 2016-12-15T14:15:06+00:00

Belangrijkste veranderingen hypotheekregels 2017

Lagere maximale lening

Vanaf 1 januari mag u maximaal 101% van de marktwaarde van de woning lenen. Hierdoor moet u een groter deel van de extra kosten voor de financiering of overdrachtsbelasting uit eigen middelen betalen.

Hypotheekrenteaftrek lager

Valt u in de hoogste belastingschijf (inkomen boven € 67.072,00), dan daalt het maximumtarief voor de hypotheekrenteaftrek naar 50%. Dit was in 2016 50,5%.

NHG Grens omhoog

In 2017 geldt dat u een woning tot maximaal € 245.000,00 kunt financieren met NHG.

Schenken tot € 100.000,00

Vanaf 1 januari mag u tot een bedrag van € 100.000,00 (was: € 53.016,00) belastingvrij schenken. De ontvanger moet het bedrag wel besteden aan zijn eigen woning of het aflossen van de hypotheek.

Verder is de verplichting dat het bedrag afkomstig moet zijn van ouders komen te vervallen.

Bovendien mag de schenking verspreid worden over drie jaren (2017, 2018 en 2019). De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40 jaar.

Meer mogelijkheden kapitaalverzekering

Vanaf volgend jaar komen extra mogelijkheden om uw kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen zonder daarvoor belasting te betalen. Dit kan voordat er twintig jaar premie is betaald. Met het vrijkomende bedrag moet u wel uw hypotheekschuld aflossen.

U kunt van deze mogelijkheid gebruikmaken als u uw woning verkoopt, terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht. Ook als u door financiële problemen of schuldhulpverlening uw woonlasten niet meer kunt betalen, komt u voor deze regeling in aanmerking.

Deze versoepeling geldt ook voor de brede herwaarderingskapitaalverzekering in box 3.