Melden geboorte kind

Gegevens melder:    
Voorletters *
Achternaam *
Straat + huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel Telefoonnummer
Gegevens kind:    
Geboortedatum kind *
Roepnaam *
Voorletters *
Achternaam *
BSN nummer kind
Vragen en/of opmerkingen